Искусство

https://forms.gle/uBeTiBXbScjQvKNS8 — форма заявки на лекцию-концерт (МУЗ училище)

https://forms.gle/k6Q8UaHcK1zcemoQ8 — форма заявки на мастер-классы (МУЗ училище)

https://forms.gle/E11tJ85XG5KLpWxn8 — форма заявки на практические занятия (ХУД училище)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRGYfng5C-XGkgqxAFej7FR1A0h99eAI1w2oyqiQ638/edit#gid=0 — план мероприятий